فرم درخواست خرید حواله

خریدار حواله خودرو در زمان خرید باید به چه نکاتی توجه کند؟

در صورتی که از سوی فروشنده برای ممنوعیت واگذاری حواله اقدام گردد، خریدار نمی‌تواند خودروی مورد نظر را حتی با داشتن اسناد معتبر از از شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو تحویل بگیرد. بنابراین ابتدا خریدار باید با ملاحظه شرایط حواله خودرو، احراز قابلیت انتقال آن و مراجعه به مرجع صادرکننده یا نمایندگی‌های مجاز، از قوانین و ضوابط کامل قرارداد فروش یا خرید حواله خودرو اطمینان حاصل کند. در غیر این صورت، در قبال پرداخت قیمت خودرو به فروشنده حواله، نمی‌تواند هیچ گونه ادعای مالکیت داشته باشد یا حتی تحویل‌گیرنده خودرو باشد.